LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Daniel Puchalski

Daniel Puchalski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (grupy defaworyzowane)

wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR)

środa, 22 maja 2019 10:55

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin skłądania wniosków o dofinansowanie 23.05.2019 r.-23.06.2019 r.

środa, 22 maja 2019 10:33

Konferencja podsumowująca projekt MAT

21 maja w Pszczewie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „MAT -Mobilna Aplikacja turystyczna”. W konferencji brali udział przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

poniedziałek, 20 maja 2019 13:46

Wyjazd studyjny do Wolina

17 maja br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zorganizowało wyjazd studyjny do Wolina. W wizycie wzięli udział członkowie Rady, pracownicy biura oraz mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/05/2019 z dnia 13 maja 2019 r.

wtorek, 14 maja 2019 09:10

Piknik nad Odrą 2019

W dniach 11-12 maja 2019 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyły się doroczne targi „Piknik nad Odrą”. W wydarzeniu wspólnie z innymi lokalnymi grupami działania oraz lokalnymi grupami rybackimi uczestniczyło nasze Stowarzyszenie.
Na wspólnym stoisku ze Stowarzyszeniem LGD „Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego” prezentowaliśmy ofertę turystyczną Pojezierzy Drawskiego i Wałeckiego.

piątek, 26 kwietnia 2019 13:25

Szkolenia w ramach projektu grantowego

W dniach 25-28 kwietnia br. na terenie powiatu drawskiego realizowane jest szkolenie z zakresu działań ratowniczych i gaśniczych podczas emisji i pożarów mieszanin gazowych ze zbiorników oraz cystern. Szkolenie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

16 kwietnia br. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców powiatów drawskiego, wałeckiego i choszczeńskiego poprzez organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”.

środa, 17 kwietnia 2019 09:20

Konkurs "Zagraj w grę"

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do udziału w konkursie z nagrodami. Szanse na otrzymanie nagrody są duże, bowiem nagradzamy nie jedną, dwie, trzy, ale JEDENAŚCIE osób! Konkurs ma na celu promowanie nowo powstałej aplikacji oraz obszaru LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" oraz innych partnerów projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna.  Jeśli znajdujesz się w pobliżu któregoś z nich, świetnie się składa. Masz szansę na nagrody!

Szanowni Państwo,
poniżej załączamy Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z naniesionymi poprawkami. Zmiany dotyczą zasadniczo:
1) Zmiany celu szczegółowego 1.2 LSR oraz przedsięwzięcia Wsparcie przedsiębiorczości rybaków, w sposób umożliwiający korzystanie z pomocy również przez beneficjentów nie będących rybakami;
2) Zmiany alokacji w poszczególnych krokach milowych w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” umożliwiających ogłaszanie naborów z niewykorzystanych środków w ramach poprzednich naborów wniosków;
3) Zmiany wynikające z poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo