LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Maciej Lorenc

Maciej Lorenc

poniedziałek, 18 kwietnia 2016 08:33

Produkuj energię elektryczną na swoje potrzeby!

images
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne na spotkanie inaugurujące powstanie spółdzielni energetycznej na obszarze działania LGD. Docelowo planowane jest pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, co spowoduje wyjątkowo atrakcyjne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych do 40 KW, znacznie przekraczające dotychczasowe instrumenty wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Tucznie ul. Wolności  o godz.16.00.  

Serdecznie zapraszamy.

 

Ntl11 kwietnia 2016 roku  w biurze Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w Złocieńcu, odbyło się  spotkanie Zachodniopomorskiej Federacji LGD w którym wzięli udział pracownicy i członkowie Zarządów Lokalnych Grup Działania naszego województwa. Głównym tematem spotkania było szkolenie pt. "Nowe technologie w zarządzaniu organizacją - Jak pracować na odległość?", które poprowadził Mobilny Doradca programu Nowe Technologie Lokalnie, a zarazem pracownik LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" Maciej Lorenc. W szkoleniu tym wziął udział Michał Bielicki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, który przedstawił zebranym szczegóły programu Nowe Technologie Lokalnie i zaprosił do współpracy Lokalne Grupy Działania z naszego województwa. Na zakończenie spotkania Ireneusz Kostka z Lidera Pojezierza omówił sprawy związane z tworzeniem i rejestracją Zachodniopomorskiej Federacji LGD i planem działań na najbliższy okres.

czwartek, 31 marca 2016 12:51

Zachodniopomorska Sieć LGD

W dniu 29 marca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu odbyło się spotkanie członków Zachodniopomorskiej Sieci LGD w którym wzięli udział przedstawiciele 13 Lokalnych Grup Dziania Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczył także Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek w swoim wystąpieniu, określił termin zakończenia konkursowej oceny złożonych Lokalnych Strategii Rozwoju, wskazał na możliwości jakie przed Lokalnymi Grupami otwiera Regionalny Program Operacyjny oraz kontrakty samorządowe. Zachęcał także do współpracy Lokalnych Grup Działania przy realizacji spójnej  koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Ponadto w trakcie spotkania omówiono projekt formalizacji Zachodniopomorskiej Sieci LGD, a także zaplanowano terminy szkoleń dla pracowników Lokalnych Grup Działania naszego województwa.

poniedziałek, 14 marca 2016 12:48

Bezpieczny e-konsument.

face

 

 

 

 

 

 

 

-

Zapraszamy mieszkańców Złocieńca i okolic na spotkanie organizowane w ramach ogólnoeuropejskiej akcji "Tydzień z Internetem" pod hasłem "BEZPIECZY E-KONSUMENT". Gwararantujemy dobra zabawę, dużo ciekawych informacji, quiz z nagrodami.

Miejsce: Złocieniec, Biuro LGD ul. Stary Rynek 6
Czas: Dnia 17 marca 2016 roku, godzina 15.00
Zapraszamy dorosłych, a szczególnie seniorów.

poniedziałek, 14 marca 2016 11:21

Szkolenie Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dotację w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” na terenie Powiatu Drawskiego na szkolenie warsztatowe.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych które posiadają siedzibę i chcą realizować działania na terenie gmin: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec. W programie spotkania: omówienie regulaminu konkursu, zasady działania generatora wniosków, budowa projektu i przygotowanie wniosku o dotację.
Termin i miejsce spotkania: 4.04.2016 o godz. 12.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, pl. Elizy Orzeszkowej 3
Przypominamy, że nabór wniosków trwa od 01.05.2016 do 31.05.2016, a pula przewidziana na granty to ok 64.500 zł.

poniedziałek, 14 marca 2016 10:02

Ogłoszenie Konkursu Działaj Lokalnie 2016

logodlStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” ogłasza Konkurs Grantowy„Działaj Lokalnie IX”

 

Konkurs adresowany jest do beneficjentów z terenu gmin Powiatu Drawskiego !
Termin składania wniosków: 1 maja - 31 maja 2016 r.
Pula grantów wyniesie ok 64.500 zł.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

środa, 09 marca 2016 12:34

Gala Działaj Lokalnie 2016 za nami

Nowy 1W dniu 26 lutego 2016 roku w Pałacu w Siemczynie odbyła się doroczna Gala Działaj Lokalnie prezentująca projekty dofinasowane  w ramach tego programu w na terenie Powiatu Drawskiego w roku 2015. Była to już IX Edycja Działaj Lokalnie zrealizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim". W 2015 roku dofinansowano 26 projekty łączna kwotą 67,5 tys. zł. Uczestnicy obejrzeli film prezentujący wszystkie dofinansowane projekty.

środa, 17 lutego 2016 12:50

Gala Działaj Lokalnie 2016

dlW piątek 26 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w Pałacu w Siemczynie, w gminie Czaplinek odbędzie się  Gala Działaj Lokalnie. W programie spotkania zaprezentowane zostaną projekty zrealizowane w ramach IX edycji przeprowadzonego  przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” konkursu grantowego "Działaj Lokalnie".  Nasze Stowarzyszenie jako organizacja grantowa działa już od roku 2009 realizując ten program na terenie 6 gmin powiatu drawskiego.  W dziewięciu naborach konkursowych dofinansowanych zostało 153 projekty na łączna kwotę 466 456 zł. W tegorocznej gali zaprezentowanych zostanie 26 projektów dofinansowanych w roku 2015. Ponadto w trakcie spotkania uhonorowani zostaną wszyscy darczyńcy wspierający ten program - m.in. samorządy Powiatu Drawskiego.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wszystko na temat tego programu na stronie internetowej www.działajlokalnie.pl.
Poniżej infografika i krótki film o historii i idei tego już 15-letniego projektu.

czwartek, 21 stycznia 2016 14:07

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Dnia 22 grudnia 2015 roku w Złocieńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. W Sali Narad Urzędu Miejskiego zebrani przede wszystkim zatwierdzili uchwałą Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” wraz z załącznikami. W dniu 30 grudnia 2015 roku  nasza LSR została złożona w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 7 października 2015 roku. Obecnie trwa procedura sprawdzania i oceny złożonych strategii przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie naszego województwa. O wynikach tej oceny poinformujemy niezwłocznie po jej zakończeniu. Strategia do wgladu w zakładce LSR (http://www.partnerstwodrawy.pl/lsr/item/61-lokalna-strategia-rozwoju.html). Walne Zebranie oprócz zatwierdzenia LSR  dokonało wyboru składu Rady LGD oraz zatwierdziło jej regulamin.

 

środa, 25 listopada 2015 21:36

Konkurs Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie.

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem konkursu jest wyłonienie i zrealizowanie przy zaangażowaniu społeczności lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w programie priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla danej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Zasady udziału w konkursie oraz sposób jego przeprowadzenia oraz wszelkie dokumenty do pobrania na stronie internetowej http://www.lotwokoldrawy.net/?p=2155,

Zapraszamy do udziału.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo