LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

W dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", mające na celu ocenę wniosków. 

W ramach naborów wpłynęły 29 operacji:

- nr 1/2019 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.

- nr 2/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej - wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.

- nr 3/2019 Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybackich - wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie

- nr 4/2019 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR - wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie

- nr 5/2019 Nowe kwalifikacje - nie wpłynął żaden wniosek.

- nr 6/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie.

- nr 7/2019 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

W przypadku nie zebrania kworum, zostanie wyznaczony nowy termin.

W związku z prośbami beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Lidrem Wałeckim" podjęła uchwały: 1/PDzLW/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz 2 /PDzLW/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 08 lipca 2019 14:11

Sprawozdanie finansowe za 2018

Napisał

wtorek, 02 lipca 2019 08:52

Zarząd z absolutorium za rok 2018

Napisane przez

W piątek 28 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” podczas którego udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.

poniedziałek, 01 lipca 2019 14:22

Wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2019

Napisane przez

W dniu 28 czerwca 2019 roku, w biurze Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” odbyło się spotkanie komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie złożone w Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”. Konkurs adresowany był do beneficjentów z terenu gmin Powiatu Drawskiego, gminy Mirosławiec oraz gminy Drawno

środa, 26 czerwca 2019 20:18

Statystyka naborów

Napisane przez

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż dnia 26 czerwca 2019 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków w ramach siedmiu naborów wniosków o dofinanowanie, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY) oraz w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z prośbą beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/06/2019 zdnia 19 czerwca 2019 r.

 

poniedziałek, 24 czerwca 2019 13:49

WEST IS THE BEST - wyniki konkursu

Napisał

W ramach realizacji operacji pn. „Mobilna aplikacja turystyczna”, będącej innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR, odbył się konkurs  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyłoniono 11 laureatów konkursu.

W związku z prośbą Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła trzy uchwały: 1/PDzLW/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., 2/PDzLW/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. i 3/PDzLW/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

piątek, 14 czerwca 2019 09:36

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Napisane przez

W imieniu Prezesa  Krzysztofa Zacharzewskiego zapraszamy wszystkich Członków Stowaryszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" na sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie sie w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo