LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” we współpracy z gminą Mirosławiec ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie. W Lokalnym Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie 2019 (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i są nakierowane na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin skłądania wniosków o dofinansowanie upływa 8 września 2019 r.

Ogłoszenie konkursowe stanowi załacznik do ninniejszej informacji.

czwartek, 08 sierpnia 2019 08:07

XXXV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

Napisane przez

Już teraz w imieniu organizatorów zapraszamy na XXXV Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie.

XXXV plakat 1

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/08/2019 z dnai 5 sierpnia 2019 r.

W związku z prośbą Beneficjenta Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła uchwałę nr 1/PDzLW/07/2019 z dnai 31 lipca 2019 r.

nowewizytowka

 

 

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza do złożenia oferty na usługę zapewnienia pobytu z wyżywieniem (zapewnienie również sali konferencyjnej z sprzętem) dla 30 osób. Oferty prosimy składać na załączonym załączniku do oferty do 14 sierpnia 2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Konferencja jest jednym z elementów realizowanego projektu pn. „Podniesienie kompetencji LGD w zakresie zadań związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju” jest współfinansowana i realizowana w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W dniach 23-24 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD poświęcone ocenie wniosków złożonych w ramach ostatnich naborów dotyczących Premii na rozpoczęcie działalności gospodarcze (grupy defaworyzowane), Rozwijania działalności gospodarczej, Zachowania dziedzictwa lokalnego, Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, Wsparcia przedsiębiorczosci rybaków/mieszkańców obszaru LSR oraz Sieci dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych. W ramach naboru 5/2019 Nowe kwallifikacje nie złożono żadnego wniosku. Listy operacji wybranych do dofinansowania w poszczególnych naborach znajdują się w załączeniu. W załączeniu także protokół z posiedzenia Rady LGD.

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w związku z prośbą Beneficjenta podjęła uchwałe nr 1/PDzLW/07/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

nowewizytowka

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem" w związku z prośbą beneficjenta podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/07/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

nowewizytowka

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo