LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

poniedziałek, 11 maja 2015 09:29

Partnerstwo Drawy na Pikniku nad Odrą w Szczecinie

Napisane przez

W dniach 9-10 maja 2015 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyła się kolejna edycja imprezy PIKNIK NAD ODRĄ. Nasze Stowarzysznie LGD Partnerstwo Drawy promowało region na stoisku targowym.

poniedziałek, 04 maja 2015 13:56

Zapraszamy na szkolenie Działaj Lokalnie

Napisane przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dotację w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” na terenie Powiatu Drawskiego na spotkanie warsztatowe.

poniedziałek, 04 maja 2015 09:57

Kosciół w Gwdzie Wielkiej z odnowionymi schodami i nowym dojsciem

Napisane przez

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają sie do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 udało się przeprowadzić remont dojścia do Kościoła w miejscowości Gwda Wielka wraz z zakupem i montażem tablicy informacyjnej o wartości historycznej obiektu.

poniedziałek, 04 maja 2015 09:52

Szkolenie działalność gospodarcza PES-ekonomizacja krok po kroku

Napisane przez

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu zaprasza do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pn. ,,Działalność gospodarcza PES- ekonomizacja krok po kroku”, które odbędzie się w dniach 9-10 maj 2015 r. w Drawsku Pomorskim w Hotelu ,,Abrava” ul. Piłsudskiego 15-19. Szkolenie skierowane jest do członków struktur PES planujących, rozpoczynających, prowadzących działalność. A także do osób zarządzających, funkcyjnych, innych osób zamierzających zaangażować się w pracę/ działalność PES.

środa, 29 kwietnia 2015 13:54

Ogłaszamy nabór Działaj Lokalnie 2015 !

Napisane przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie IX”

Konkurs adresowany jest do beneficjentów z terenu gmin Powiatu Drawskiego !
Termin składania wniosków: 1 maja - 31 maja 2015 r.
Pula grantów wyniesie ok 64.500 zł.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie IX”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 12:41

Wyniki konkursu na działania promocyjne

Napisane przez

W ramach naboru wniosków na działania promocyjne w terminie 16.03.2015 do 30.03.2015 do biura LGD wpłynęło 21 wniosków. Ze względu na ograniczoną kwotę środków do dofinansowania zostało wybranych 20 projektów. Przedstawiamy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania oraz tych, które do dofinansowania się nie zakwalifikowały.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015 11:51

Warsztaty "Z nami plastycznie"

Napisane przez

W dniu 21 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe z cyklu „Z Nami Plastycznie”, w którym uczestniczyły emerytowane nauczycielki z Oddziału ZNP w Złocieńcu. Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli oraz emerytów i rencistów oświaty z powiatu drawskiego.

Założenia merytoryczne projektu:

- popularyzacja różnych technik i ich wykorzystanie w realizacji tematycznej wypowiedzi plastycznej,

- wzbogacenie wiedzy plastycznej poprzez własną twórczość w obszarze malarstwa emocjonalnego, malarstwa intuicyjnego , malarstwa gestu i innych form twórczej ekspresji,

- tworzenie dzieł plastycznych według własnych idei, koncepcji i skojarzeń w powiązaniu z twórczością znanych artystów Sztuki nowoczesnej i Sztuki współczesnej.

W dniach 17-19 kwietnia br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" wzięło udział w XX jubileuszowych Targach Turystyki i Wypoczynku Lato w Warszawie. W targach tych uczestniczyło 400 wystawców polskich i zagranicznych, przedstawicieli miast, regionów i organizacji. Targi miały na celu przede wszystkim promocję różnych zakątków Polski. Wystawcy prezentowali nie tylko oferty dotyczące wypoczynku i zwiedzania, ale zachęcali też do zapoznania się z folklorem i tradycją regionów poprzez stroje, muzykę i lokalne rękodzieło. Targi Lato skierowane są głównie do mieszkańców Warszawy i Mazowsza.

czwartek, 09 kwietnia 2015 11:18

Gala Działaj Lokalnie za nami!

Napisane przez

08.04.2015 odbyła się Gala podsumowująca projekty Działaj Lokalnie zrealizowane w 2014 roku. Całość odbyła się w pięknej scenerii Pałacu w Siemczynie.

 

wtorek, 17 marca 2015 09:21

Wiosenne targi turystyczne.

Napisane przez

Nowy 3Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” niebawem weźmie udział w dwóch kolejnych imprezach targowych prezentując ofertę turystyczną z naszego regionu, a mianowicie:

  • Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie w dniach 17-19 kwietnia 2015
  • Targi Turystyczne „Market Tour” w ramach Pikniku nad Odrą w Szczecinie w dniach 9-10 maja 2015

Na stoisku prezentować będziemy materiały promocyjne opracowane i wydane przez LGD „Partnerstwo Drawy”, samorządy naszego regionu oraz indywidualnych gestorów branży turystycznej działających na Pojezierzu Drawskim. Wszystkich zainteresowanych promowaniem swojej oferty na tych imprezach zapraszamy do współpracy. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest p. Maciej Lorenc, tel. 94 372 0325.

zz

 

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo