LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

W dniach 23-24 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD poświęcone ocenie wniosków złożonych w ramach ostatnich naborów dotyczących Premii na rozpoczęcie działalności gospodarcze (grupy defaworyzowane), Rozwijania działalności gospodarczej, Zachowania dziedzictwa lokalnego, Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, Wsparcia przedsiębiorczosci rybaków/mieszkańców obszaru LSR oraz Sieci dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybnych. W ramach naboru 5/2019 Nowe kwallifikacje nie złożono żadnego wniosku. Listy operacji wybranych do dofinansowania w poszczególnych naborach znajdują się w załączeniu. W załączeniu także protokół z posiedzenia Rady LGD.

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w związku z prośbą Beneficjenta podjęła uchwałe nr 1/PDzLW/07/2019 z dnia 26 lipca 2019 r.

nowewizytowka

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem" w związku z prośbą beneficjenta podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/07/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

nowewizytowka

W związku z prośbami Beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwały: 1/PDzLW/07/2019, 2/PDzLW/07/2019, 3/PDzLW/07/2019 i 4/PDzLW/07/2019 z dnia 11 lipca  2019 r.

nowewizytowka

W środę 10 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacji Wolności oraz lokalnymi samorządami.Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których projekty zostały najwyżej ocenione przez Lokalną Komisję Grantową odebrali umowy z rąk Prezesa Krzysztofa Zacharzewskiego oraz Wiceprezesa Jacka Kozłowskiego. Każdy grantobiorców przedstawił także krótka informację o działaniach jakie planują w ramach otrzymanych dotacji. 

W dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", mające na celu ocenę wniosków. 

W ramach naborów wpłynęły 29 operacji:

- nr 1/2019 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.

- nr 2/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej - wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.

- nr 3/2019 Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybackich - wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie

- nr 4/2019 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR - wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie

- nr 5/2019 Nowe kwalifikacje - nie wpłynął żaden wniosek.

- nr 6/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie.

- nr 7/2019 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

W przypadku nie zebrania kworum, zostanie wyznaczony nowy termin.

W związku z prośbami beneficjentów, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Lidrem Wałeckim" podjęła uchwały: 1/PDzLW/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz 2 /PDzLW/06/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

nowewizytowka

poniedziałek, 08 lipca 2019 14:11

Sprawozdanie finansowe za 2018

Napisał

wtorek, 02 lipca 2019 08:52

Zarząd z absolutorium za rok 2018

Napisane przez

W piątek 28 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” podczas którego udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo