LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Beata Gorkowienko

Beata Gorkowienko

Stowarzyszenie działa nieustannie od 2006 r., zmieniając swój obszar działania i nazwę (z obszaru powiatu szczecineckiego i drawskiego na obszar powiatu wałeckiego - bez miasta Wałcz i drawskiego oraz obszar gminy Drawno), realizując i wdrażając na swoim obszarze Program Obszarów Wiejskich, a od 2015 r. również Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”. Ponadto od 2008 r. realizujemy Program „Działaj Lokalnie” z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

W okresie funkcjonowania programu PROW na lata 2007-2013 nasze Stowarzyszenie                                                  dofinansowało 576 operacji na łączną kwotę 16 471 008,71 zł. W chwili obecnej, realizując Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, przeznaczyliśmy już na 194 projekty łączną kwotę 13 977815,70 zł. W programie „Działaj Lokalnie” w latach 2008-2020 dofinansowaliśmy 290 projektów na kwotę 922 364,00 zł.

czwartek, 25 lutego 2021 10:25

Warsztat refleksyjny

W dniu 24 lutego 2021 roku spotkaliśmy się na warsztacie refleksyjnym, podczas którego uczestniczyli: członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", członkowie Rady Stowarzyszenia oraz wszyscy pracownicy biura LGD.

nowewizytowka

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje, iż realizuje projekt finansowany w ramach Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelkich 2020", utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokaracji.

Nasze biuro zostanie zaopatrzone w 2 laptopy, które pomogą w codziennej pracy i obsłudze naszych Beneficjentów.

logo

W związku z prośbą Beneficjenta Pani Małgorzaty Augustyńskiej, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęło Uchwałę nr 1/PDzLW/02/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

nowewizytowka

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn. „Fundusze Europejskie w 2021 r. Harmonogramy naborów wniosków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Krajowych Programów Operacyjnych”. Wydarzenie odbędzie się 17 lutego 2021 r., godz. 10.00 – 10.40.

 Czas rejestracji upływa 16 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

plakat 3

 

Gmina Mirosławiec realizuje projekt „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowany w ramach naboru specjalnego Covid -19.  Realizacja projektu pozwala na podtrzymanie kontaktów i wymianę doświadczeń z miastem Stadt Friedland - niemieckim partnerem Gminy i Miasta Mirosławiec. Jednym z założeń projektu jest organizacja 4 wideokonferencji, podczas których przedstawiciele obu miast wymieniają się informacjami na temat przebiegu epidemii, podejmowanych działań, dobrych praktyk oraz trudności, z jakimi spotykają się mieszkańcy. Int5a Programmlogo mit EU

W związku z prośbą Beneficjenta, Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" podjęła Uchwałę nr 1/PDzLW/01/2021 w dniu 21 stycznia 2021 r.

nowewizytowka

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej, która nam pomoże zaplanować dalsze działania i podsumować to, co już zrobiliśmy :)

https://www.survio.com/survey/d/Y6E2T3Q9R5P1L4G6G

nowewizytowka

Rada Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", w związku z prośbą Beneficjenta, podjęła Uchwałę w trybie obiegowym:

1/PDzLW/01/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.

nowewizytowka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" realizuje projekt  finansowany z Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020",utworzonego przez Polsko-Amerykańskąą Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

PL ANG 2 JPG 300DPI

Strona 1 z 25

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo