LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

Marek Zyśk

Marek Zyśk

poniedziałek, 06 lipca 2020 05:36

Sprawozdanie finansowe za 2019

 

Informacja dodatkowa za 2019

wtorek, 03 grudnia 2019 14:23

Kopia Członkowie LGD

LP Imię i nazwisko Nazwa reprezentowanej instytucji/  Sektor
organizacji/osoba fizyczna
1 Adrianowska Jadwiga osoba fizyczna  Społeczny
2 Andrałojć Henryk PUP w Drawsku Pomorskim Publiczny
3 Andziak Adam Pałac Siemczyno Gospodarczy
4 Andziak Bogdan Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Społeczny
5 Arcimowicz Anna Osoba fizyczna Społeczny
6 Bartczak Janusz Stowarzyszenie Lider Wałecki Społeczny
7 Bekker Jerzy Gmina Człopa Publiczny (JST)
8 Błaszczyk Andrzej Zakład Rybacki Wałcz Gospodarczy
9 Błażejewicz Józef LOT Pojezierza Drawskiego Społeczny
10 Duda Aleksandra Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec  Gospodarczy
11 Bukowski Tomasz Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Publiczny
12 Chmielewski Andrzej Gmina Drawno Publiczny (JST)
13 Chwiłkowski Gerard Moda&Kawa Gospodarczy
14 Cudecka-Harańczyk Zdzisława Chata Toniego Nowe Drawsko Gospodarczy
15 Cybula Stanisław Powiat Drawski Publiczny (JST)
16 Czerniawski Marcin Osoba fizyczna Społeczny
17 Czerwiński Krzysztof Gmina Drawsko Pomorskie Publiczny (JST)
18 Drabińska Jolanta Osoba fizyczna Społeczny
       
20 Dzida Anna Stowarzyszenie „Ekokulturka” Społeczny
21 Fiutowski Natan Osoba fizyczna Społeczny
22 Fujarski Grzegorz Osoba fizyczna Społeczny
23 Fujarski Konrad Miody Fujarskich Gospodarczy
24 Garbacz Janusz Gmina Kalisz Pomorski Publiczny(JST)
25 Getka Katarzyna Stowarzyszenie TOTU Akademia Twórczych Umiejętności społeczny
26 Górski Andrzej LOT „Wokół Drawy” Społeczny
27 Guzowski Florian Osoba fizyczna Społeczny
28 Gzubicka Emanuela Osoba fizyczna Społeczny
29 Hara Krzysztof Gmina Tuczno Publiczny(JST)
30 Hołubczat Elżbieta osoba fizyczna społeczny
31 Janicki Henryk Gospodarstwo Rybackie Wałcz Gospodarczy
32 Jaworek Piotr Centrum Księgowości i Edukacji Finansowej Gospodarczy
33 Kamińska Anna UKS „Szkwał” Społeczny
34 Kazimierczyk Katarzyna Osoba fizyczna Społeczny
35 Kazimierczyk Krystyna Osoba fizyczna Społeczny
36 Kilijańska-Kotowicz Irena Osoba fizyczna Społeczny
37 Klem Agnieszka Osoba fizyczna Społeczny
38 Kosowiec Piotr Firma Prod.Usł."Label"  Gospodarczy
39 Kotowicz Bernard Ośrodek Stawowy ,,Mąkowary'' Gospodarczy
40 Kozłowska Małgorzata Gospodarstwo „Ryby Lubie” Gospodarczy
41 Kozłowski Jacek osoba fizyczna społeczny
42 Kozłowski Piotr  Studio Plan Gospodarczy
43 Kraszewski Andrzej Biuro Turystyczne „Gościnna Wieś” Gospodarczy
44 Kubowicz Arkadiusz Osoba fizyczna Społeczny
45 Kuczyńska Monika Stowarzyszenie „Inspiracja” Społeczny
46 Kugiel Grażyna Fundacja „Siedem Ogrodów” Społeczny
47 Kugiel Zdzisław Wynajem Kajaków Gospodarczy
48 Kulicz Bożena Muzeum PGR w Bolegorzynie Społeczny
49 Lauersdorf Jerzy Caritas Parafii pw. św. Wojciecha w Wierzchowie Społeczny
50 Lewandowski Marek Okręg PZW w Koszalinie Społeczny
51 Maksymowicz Przemysław  Stowarzyszenie Możemy Społeczny
52 Malicki Edward Osoba fizyczna Społeczny
53 Marczuk Andrzej Osoba fizyczna  Społeczny
54 Marczuk Hubert Gospodarstwo Rolne - Hodowla Ryb Gospodarczy
55 Marczuk Karol Obwód Rybacki nr 2 Gospodarczy
56 Matuszewski Jan Gmina Wałcz Publiczny (JST)
57 Matysek Jadwiga Osoba fizyczna Społeczny
58 Mazurkiewicz Artur Gospodarstwo Rolne Gospodarczy
59 Miszewska-Kozłowska Beata Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu Publiczny
60 Moczarska-Ryczko Katarzyna „Pasja podróży” Gospodarczy
61 Moder Aldona Osoba fizyczna Społeczny
62 Modrzakowski Leszek Osoba fizyczna Społeczny
63 Naruszewicz Marcin Gmina Czaplinek Publiczny (JST)
64 Olejnik Bogusław Gospodarstwo Rolne Gopsodarczy
65 Pawlik Piotr Gmina Mirosławiec Publiczny (JST)
66 Piaskowska Aldona Osoba fizyczna społeczny
67 Pietruczuk Mirosław Osoba fizyczna Społeczny
68 Ptak Urszula Stowarzyszenie „Semafor” Społeczny
69 Rusiecka Jolanta Jędrkowe Zakole Gospodarczy
70 Rychlik-Łukasiewicz Joanna Fundacja Lider Wałecki Społeczny
71 Smulska Jolanta Złocieniecki Ośrodek Kultury Publiczny
72 Szewczyk Jan Gmina Wierzchowo Publiczny (JST)
73 Terechowicz Władysław Osoba fizyczna Społeczny
74 Wankiewicz Bogdan Powiat Wałecki Publiczny (JST)
75 Wojdyło Andrzej Firma "Lucyna"  Gospodarczy
76 Wojdyło Lucyna Osoba fizyczna Społeczny
77 Wrzesiński Grzegorz Hurtownia ATU Gospodarczy
78 Zacharzewski Krzysztof Gmina Złocieniec Publiczny (JST)
79 Zduńczyk Katarzyna Budynek Letniskowy "Pod Dębem"  Gospodarczy
80 Anna Korycka-Kozioł osoba fizyczna Społeczny
81 Tomasz Łajczak Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie "Wędkarskie Opowieści" Społeczny
82 Przemysław Radzewicz osoba fizyczna Społeczny
83 Grażyna Dudka osoba fizyczna Społeczny
84 Piotr Letki Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "Osiedle Wieszczów" Gospodarczy
85 Wioleta Szczecińska osoba fizyczna Społeczny
86 Wiesław Burkiewicz osoba fizyczna Społeczny
poniedziałek, 08 lipca 2019 14:11

Sprawozdanie finansowe za 2018

piątek, 28 września 2018 07:17

Procedura obsługi operacji grantowych

czwartek, 10 listopada 2016 11:28

Harmonogram Naborów

Harmonogram naborów Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Waółeckim" zaktualizowany w dniu 13 sierpnia 2020 r.

środa, 13 sierpnia 2014 00:00

Sprawozdanie finans. za 2013

środa, 13 sierpnia 2014 00:00

Sprawozdanie finans. za 2012

środa, 13 sierpnia 2014 00:00

Sprawozdanie finans. za 2011

wtorek, 28 stycznia 2014 12:02

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W związku z zakończeniem dofinansowania periodyka społeczno – informacyjnego „ECHA ZNAD DRAWY i GWDY", którego inicjatorem powstania była Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy", informuję że od 31 grudnia 2013 roku zamykamy dofinansowanie miesięcznika i tym samym tracimy wpływ na zawartość i jakość materiału w nim zawartego.
Równocześnie liczymy, że linia programowa „ECHA" zostanie utrzymana w kierunku optymistyczno – informacyjnym oraz stanowić będzie zbiór ciekawych i przydatnych artykułów na temat życia codziennego i aktywności mieszkańców Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego.

Krzysztof Zacharzewski
Prezes LGD „Partnerstwo Drawy"

Strona 1 z 5

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo