LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 26 listopada 2013 10:59

Rozwój turystyki kwalifikowanej

Napisał

Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia


Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym (rowerem, żaglówką, nartami, sprzętem do nurkowania itp.). Turystykę kwalifikowaną uprawiać można indywidualnie i zespołowo, w grupach nieformalnych i zorganizowanych, niekiedy w połączeniu z elementami współzawodnictwa i sportu.

wtorek, 26 listopada 2013 10:56

Marka Pojezierza Drawskiego

Napisał

Opis i uzasadnienie przedsięwzięcia

„Pierwotnym źródłem wszelkiej tożsamości jest zawsze konkretne miejsce na ziemi. Nie wszystkim jest dany dar dziedzictwa. Nie wszyscy zdołali je zachować, nie wszędzie przetrwał zawieruchy dziejów i głupotę ludzką. Istnieją jednak przeogromne obszary amnezji – utraconej pamięci, którą można jeszcze przywrócić. Ci, którzy zrozumieją to pierwsi wygrają. Dobro dziedzictwa to bezcenny atut, który król Rynek potrafi docenić i nagrodzić. Zwłaszcza, jeśli stoi za nim praca, wyobraźnia, talent i upór kompetentnych entuzjastów. Bez wyrazistej tożsamości nikt nas nie rozpozna, nie odróżni, nie uzna za potrzebnych, nie będzie szanował, a więc nie wybierze, nie kupi. Siła tożsamości tworzy marki, siłą marek jest tożsamość. Dotyczy to wszystkich i wszystkiego: produktów, firm, branż, organizacji, narodów i państw ale przede wszystkim regionów, ziem, naszych „Małych Ojczyzn”. 
Mirosław A. Boruc

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo