LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

piątek, 17 stycznia 2014 15:04

Zbiórka okularów.

Napisał

okulary

wtorek, 14 stycznia 2014 12:44

Kolejna podpisana umowa na Małe Projekty

Napisała

Dnia 7 stycznia b.r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Kluczewie zawarła Umowę przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" dla operacji "Renowacja i remont organów w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Nowe Worowo, gm. Ostrowice.

piątek, 10 stycznia 2014 10:58

Wyniki oceny IX naboru wniosków

Napisał

leader2

W dniach 7 - 8 stycznia 2014 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" odbyło się posiedzenie Rady LGD w całości poświecone ocenie wniosków złożonych w IX naborze. Przedstawiamy listy rankingowe utworzone w wyniku tej oceny. Każdy z wnioskodawców otrzyma listownie informację o wynikach oceny złożonego przez siebie wniosku. Od tej decyzji wnioskodawcom przysługuje odwołanie.

wtorek, 07 stycznia 2014 14:42

Wolontariat Rodzinny

Napisała

Informujemy, iż do 15 stycznia można wysyłać wnioski do konkursu grantowego w ramach Programu "Wolontariat Rodzinny". Do wygrania jest 6 grantów w wysokości do 7 000 zł i 12 grantów w wysokości do 3 000 zł na zrealizowanie autorskich projektów wolontariatu rodzinnego!

Wolontariat rodzinny, czyli działania wolontariackie wykonywane całymi rodzinami, jest szansą na zrobienie czegoś dobrego dla swojej lokalnej społeczności, a jednocześnie na wartościowe spędzenie czasu wspólnie z bliskimi.

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo