LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

czwartek, 25 lutego 2021 10:25

Warsztat refleksyjny

Napisał

W dniu 24 lutego 2021 roku spotkaliśmy się na warsztacie refleksyjnym, podczas którego uczestniczyli: członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", członkowie Rady Stowarzyszenia oraz wszyscy pracownicy biura LGD.

nowewizytowka

Podczas spotkania on-line podsumowaliśmy rok działalności Stowarzyszenia oraz zaplanowaliśmy zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednym z elementów spotkania było podsumowanie działań na rzecz przedsiębiorczości na obszarze LSR. Wielkim sukcesem naszej lokalnej grupy działania, co podkreślili wszyscy uczestnicy warsztatu, jest utworzenie i utrzymanie111 miejsc pracy na obszarze LSR (gminy powiatu drawskiego, gminy powiatu wałeckiego bez miasta Wałcz, gmina Drawno), dzięki dofinansowaniu z budżetu lokalnej grupy działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim".

Podczas spotkania użyto sprzęt (laptopy) zakupiony w ramach relizacji projektu finansowanego w ramach Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020", utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

 

 

 

Czytany 119 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo