LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 08 czerwca 2020 12:36

Zaproszenie na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Napisał

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zapraszamy członków Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - zaplanowane na dzień 22.06.2020r. na godz. 13:00 (drugi termin 13:15) w sali widowiskowej ośrodka kultury przy ul. Wolności 6 (I piętro) w Złocieńcu.

 

Porządek obrad:

                             Walne Zebranie Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
                22.06.2020 r. godz. 13:00 (drugi termin 13:15)
       Sala widowiskowa ośrodka kultury, ul. Wolności 6 w Złocieńcu

1.   Otwarcie posiedzenia i przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa LGD.

2.    Stwierdzenie kworum i zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.

3.    Wybór przewodniczącego obrad.

4.   Wybór protokolanta.

5.   Wybór komisji uchwał i wniosków.

6.   Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

7.    Przedstawienie przez Prezesa sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.

8.   Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019- księgowa Stowarzyszenia.

9.    Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opinii w sprawie sprawozdania finansowego oraz absolutorium dla Zarządu za rok 2019.

10.   Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.

11.    Podjęcie uchwały nr ..../VI/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.

12.    Podjęcie uchwały nr ..../VI/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” za rok 2019.

13.    Podjęcie uchwały nr ..../VI/2020 w sprawie udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim za rok 2019.

14.    Podjęcie uchwały nr ...../VI/2020 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla JST  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

15.   Bieżąca informacja na temat działalności Stowarzyszenia.

16.    Wolne wnioski.

17.   Zakończenie obrad.

Czytany 261 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 09 czerwca 2020 12:47

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo