LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

West is the Best

West is the Best (Aplikacja MAT)

poniedziałek, 07 października 2019 10:58

Konferencja „Podniesienie kompetencji LGD w zakresie zadań związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju”

Napisane przez

W dniach 3-4 października 2019 r. w gospodarstwie 7 Ogrodów w Łowiczu Wałeckim nasze Stowarzyszenie zorganizowało konferencję pn. „Podniesienie kompetencji LGD w zakresie zadań związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo ksow

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu województwa zachodniopomorskiego. Miała ona na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat najciekawszych projektów składanych za pośrednictwem LGD dofinansowanych ze środków unijnych w ramach dwóch programów: PROW 2014-2020 i PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych lokalnych grup działania prezentowali najciekawsze projekty, które otrzymały wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonych przez nie naborów. Operacje te zostały opracowane w katalogu stanowiącym dobre praktyki wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz źródło pomysłów i nowoczesnych rozwiązań w stwarzaniu nowych miejsc pracy.
Dalszym celem konferencji była wymiana doświadczenia w temacie realizacji naborów co przełoży się na ujednolicenie procedur dla całego obszaru i polepszenia jakości procedur oraz pozwoli na lepszą komunikacje konsultacji procedur w przyszłości.
W drugim dniu konferencji uczestnicy mogli zobaczyć na własne oczy miejsca realizacji dobrych praktyk, spotkać się z beneficjentami oraz porozmawiać o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektów. Możliwe było także przetestowanie jednej z gier terenowych opracowanych w ramach sztandarowego projektu współpracy pn. „MAT - Mobilna Aplikacja Turystyczna” realizowanego m.in. przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.
Konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.{gallery}KSOW konferencja

{/gallery}

Czytany 1298 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 października 2019 11:40

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo