LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 08 lipca 2019 08:39

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"

Napisał

W dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Rady Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim", mające na celu ocenę wniosków. 

W ramach naborów wpłynęły 29 operacji:

- nr 1/2019 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej - wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie.

- nr 2/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej - wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.

- nr 3/2019 Sieć dostaw i sprzedaży lokalnych produktów rybackich - wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie

- nr 4/2019 Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/mieszkańców obszaru LSR - wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie

- nr 5/2019 Nowe kwalifikacje - nie wpłynął żaden wniosek.

- nr 6/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie.

- nr 7/2019 Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie.

W przypadku nie zebrania kworum, zostanie wyznaczony nowy termin.

Czytany 690 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo