LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 02 lipca 2019 08:52

Zarząd z absolutorium za rok 2018

Napisane przez

W piątek 28 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” podczas którego udzielono absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018.

Przed głosowaniem członkowie wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok. Po sprawozdaniu merytorycznym przedstawiono sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej. Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok. Absolutorium udzielono jednomyślnie. Poza ww. punktami przedstawiono informacje z działalności bieżącej Stowarzyszenia, tj. zakończonych i planowanych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach PROW oraz PO „Rybactwo i Morze”, zakończonym konkursie grantowym Działaj Lokalnie, projekcie współpracy „Mobilna Aplikacja Turystyczna” oraz działaniach w ramach Planu komunikacji.

Walne 1 Walne 2 Walne 3

 

Czytany 758 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 lipca 2019 09:04

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo