LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

wtorek, 06 lutego 2018 14:07

Dziedzictwo kulinarne Pomorza Zachodniego

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z LIderem Wałeckim" pragnie poinformować, że Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi działania z zakresu Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego - Pomorze Zachodnie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest stowarzyszeniem, do którego należą regiony z całej Europy, a którego działania dotyczą promocji i poprawy jakości lokalnej żywności oraz wzmacniania regionalnej tożsamości. Idea Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego została po raz pierwszy wprowadzona w regionie Południowo-Wschodniej Skanii w Szwecji oraz na Duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Region Pomorza Zachodniego należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od 2008 r.

Członkami Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie mogą zostać „przedsiębiorstwa”, które są zarejestrowane i działają w województwie zachodniopomorskim oraz wykazują więź z regionem, np.

 • restauracje, punkty gastronomiczne, obiekty świadczące usługi hotelarskie.
 • producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie, rybactwie.
 • przetwórcy żywności.
 • hurtownicy i sprzedawcy detaliczni.

Korzyści wynikające z członkostwa „przedsiębiorstwa”:

 • bezpłatne uzyskanie licencji do używania logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie.
 • umieszczenie informacji o przedsiębiorstwie członkowskim na stornie internetowej Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl , www.sdk.wzp.pl oraz na stronie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com.
 • posiadanie linku na stronie internetowej Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl, www.sdk.wzp.pl   oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com do własnej strony „przedsiębiorstwa”.
 • uczestnictwo w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
 • zamieszczanie bezpłatnych reklam w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
 • oznakowanie siedziby przedsiębiorstw szyldem z logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie.
 • otrzymanie dyskietki z elektroniczną kopią logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie, które może być używane dla celów reklamowych i na materiałach własnych członka.

Serdecznie zachęcam Państwa do budowania tożsamości regionalnej i marki Pomorza Zachodniego poprzez członkostwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie.

Szczegółowe informacje nt. Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie znajdą Państwo na stronie http://www.wrir.wzp.pl/rolnictwo-lowiectwo-rybactwo, www.sdk.wzp.pl

W załączeniu dokumenty dotyczące członkostwa.

Czytany 1090 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo