Wydrukuj tę stronę
środa, 19 lipca 2017 09:03

Kolejne nabory w ramach PROW zakończone

Napisał

15 lipca 2017 roku zakończyły się kolejne nabory wniosków o dofinansowanie realizowane przez naszą Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo -Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem środki przeznaczone były na odnowę i rozwój obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategia Rozwoju realizowana przez nasze Stowarzyszenie. 

Zrealizowano nabory na dwa działania:

Nabór 4/2017 -  BUDOWA I PRZEBUDOWA NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ
Alokacja środków w tym naborze wynosiła  2 381 819,00  zł złotych. Na to działanie wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie.

Nabór 5/2017 -  BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH
Alokacja środków w tym naborze wynosiła 2 018 181,00 zł złotych. Na to działanie wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie.

Obecnie trwa sprawdzanie wniosków pod względem formalnym przez pracowników biura LGD. W ciągu najbliższych 45 dni zostanie dokonana ocena wniosków pod względem zgodności z LSR przez Radę LGD. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania, która zostanie opublikowana na stronie internetowej LGD. Następnie wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 
Bieżące informacje na temat tego naboru oraz kolejnych do uzyskania w biurze LGD oraz na naszej stronie internetowej www.partnerstwodrawy.pl.

Czytany 1146 razy