LOGO LGDPDLW

wizualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

środa, 24 maja 2017 11:48

Absolutorium dla Zarządu LGD za tok 2016.

Napisał

W dniu 22 maja 2019 w Złocieńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Zacharzewski.

Zebrani Członkowie wysłuchali sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.  Komisja  Rewizyjna pod przewodnictwem Andrzeja Chmielewskiego wydała pozytywną opinie  w sprawie sprawozdania finansowego oraz absolutorium dla Zarządu.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło sprawozdanie oraz udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2016. W kolejnym punkcie zebrani Członkowie na wniosek Rady LGD uchwalili nowelizację Regulaminu Rady. Na koniec Zebrania wysłuchano bieżącej informacji na temat stanu realizacji programu Leader w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżących działań Stowarzyszenia, którą przedstawiła Anna Korycka Kozioł - kierownik biura Stowarzyszenia. Na tym obrady zakończono.

Czytany 374 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo