LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

ostrowice n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

poniedziałek, 22 maja 2017 12:23

Kolejne nabory wniosków PROW zakończone.

Napisał

W piątek 19 maja 2017 roku zakończyły się kolejne trzy nabór wniosków o dofinansowanie realizowane przez naszą Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo -Drawy z Liderem Wałeckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oto statystyki tych naborów w poszczególnych działaniach:

Nabór 1/2017. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Alokacja środków w tym naborze wynosiła 1650 000 złotych. W naborze wpłynęło 14 wniosków na kwotę 3 027 499,00 zł.

Nabór 2/2017. PROMOWANIE OBSZARU LSR.
Alokacja środków w tym naborze wynosiła 260 000 złotych. W naborze wpłynęło 9 wniosków na kwotę 394 387,91 zł.

Nabór 3/2017. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.
Alokacja środków w tym naborze wynosiła 125 000 złotych. W naborze wpłynęły 3 wnioski na kwotę 369 752,24 zł.

Obecnie trwa sprawdzanie wniosków pod względem formalnym przez pracowników biura LGD. W ciągu najbliższych 45 dni zostanie dokonana ocena wniosków pod względem zgodności z LSR przez Radę LGD. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania, która zostanie opublikowana na stronie internetowej LGD. Następnie wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
Bieżące informacje na temat tego naboru oraz kolejnych do uzyskania w biurze LGD oraz na naszej stronie internetowej www.partnerstwodrawy.pl.

Czytany 833 razy

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo