LOGO LGDPDLW

nowe logotypy„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym realizację Planu Komunikacji,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

czaplinek n

czlopa n

drawno n

drawsko n

kalisz n

miroslawiec n

tuczno n

g walcz

wierzchowo n

zlocieniec n

pow walcz n

pow drawski

Polskie Trasy

Przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne.

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe Stowarzyszenia Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Nabory wniosków

Aktualnie trwające nabory wniosków

Ocena Wniosków

Aplikacja do elektronicznej oceny wniosków.

czwartek, 30 stycznia 2020 12:23

Nabory, Nabory..

Napisał

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" informuje o nowych naborach, które będą trwały od 24 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z ogloszeniami:

1. nabór 1/2020 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 http://partnerstwodrawy.pl/nabory/item/605-nabor-1-2020-premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej.html

2.nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

http://partnerstwodrawy.pl/nabory/item/606-nabor-2-2020-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej.htmlnowewizytowka

3. nabór 3/2020 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

http://partnerstwodrawy.pl/nabory/item/607-nabor-nr-3-2020-rozwoj-ogolnodostepnej-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej.html

 

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" przypomina o konieczności stosowania księgi wizualizacji PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

piątek, 25 maja 2018 13:09

Ważna informacja: RODO

Napisał

Szanowni Państwo,

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" zaprasza na szkolenia sektorowe przed naborami i przedstawia zaktualizowany harmonogram spotkań w gminach: Człopa, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Tuczno, Złocieniec.

Szanowni Państwo,

W związku z nagłym zachorowaniem pracowników, zaplanowane na dzień 12 lutego 2020 r. szkolenie sektorowe w Człopie i Tucznie są odwołane. Zapraszamy do Człopy i Tuczna w przyszłym tygodniu. Po ustaleniu konkretnego terminu, podamy nowy termin na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu.

nowewizytowka

Strona 1 z 39

Nasi partnerzy

dzialajlokalnie Logo PAFW poziom arfp logo